ΦΑΟΣ 8

Κάθε πορεία έχει 

Και μία αρχή, σημείο

Εκκίνησης, τέλος μίας πορείας Σκοπός

Πόρος, πύλη, πέρασμα, πορθμός

Βάλε μπροστά στον πόρο α, 

δεν έχει πού να πάει

Απορεί

Πόρτα κλειστή

Πίσω απ’ αυτή το άγνωστο, 

Δύσκολο να μάθεις

Τι βλέπει Τι νοεί

Εκτός και αν

Φιλόσοφος

Αποπειράσαι μιαν Αρχή

Να δώσεις Όνομα στο σκότος 

Όρο και ορισμό, εσένα Στόχος σου

το ΦΑΟΣ

Αλήθειας φως στο λάθος και τη λήθη

Και τ’ άπειρο να δέσεις ή να λύσεις

Που πέρας δεν έχει, τέρμα δεν έχει

Θηλειά διπλή και κόμπος ένας

Αν το σηκώσεις έλικας διπλός 

8

Της ζωής το μυστικό

Και την πορεία 

Συνεχίζεις 

Άγοντας την ψυχή

Ως τον επόμενο σταθμό

Τη γνώση πλέον έχοντας κερδίσει

Της αέναης ανακύκλησης ροής καθώς

Κάθε πορεία έχει και μία αρχή, σημείο

Εκκίνησης, το τέλος μίας πορείας

Σκοπός…

Ιανουάριος 2021 Αλέξανδρος Βαλκανάς

PHAOS 8

Every course has

And a start,

 a mark

Beginning, end of track.

 A point.

Pore, portal, passage, pedestrian way

Just a flaneur on the way

Wonders

Door shutted

The unknown behind it

Hursh to discover

What it sees What it covers

Unless

Philosopher

Attempt Anew

Onomatology to the dark a few

Term and Scope against your chaos

PHAOS

Truth’s light over fault and lie

Infinity to release or tie

No end, no finis, no die

Double knot, single relation

When lifted an elix revelation

8

The key to life

And the march

Advance

Soul’s education

Until the next station

Knowledge gained the most

Of thought’s recycling endless cost.

Every course has

And a start,

 a mark

Beginning, end of track.

 A point.

January 2021 Alexandros Valkanas

January 2021 Maria Liontou – Adaptation