Μέλος

Το πάθος μου είναι να δημιουργώ τις συνθήκες ώστε ταξιδευτές και εκπαιδευόμενοι να διασκεδάζουν ενώ μαθαίνουν για την αρχαία Ελληνική διανόηση. Είμαι ιδρυτικό μέλος της ΦΑΟΣ 8, μιας εταιρείας που προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες με θέμα τους αρχαίους Ελληνικούς μύθους και την φιλοσοφία της εποχής. Το γνωστικό μου πεδίο προέρχεται από τον χώρο των κατασκευών, καθώς εργάστηκα για δέκα έτη ως Μηχανολόγος Μηχανικός εργοταξίου, μελετών και προμηθειών.

βρειτε με:

LinkedIn

Γράψτε μου στο charami@phaos8.com