Ο Φιλόσοφος μέσα μας

Ατενίζοντας το ΦΑΟΣ 8. Φάος, «αρχαιοελληνικό ουσιαστικό ταυτόσημο με το φῶς αλλά και, με φωνηεντική έκταση, με το φόως” έλκει την καταγωγή της από ινδοευρωπαΪκή ρίζα που δηλώνει την λάμψη και τη φώτιση. Το νούμερο 8 οπτικά προσομοιάζει του συμβόλου που απεικονίζει το άπειρο ∞. Άρα, ΦΑΟΣ 8 = απέραντο φως. Το απέραντο φως που δύναται να χαρίσει η φιλοσοφία, ο πολιτισμός, η τέχνη και η εκπαίδευση: οι βασικοί πυλώνες της ομάδας μας. Επιπλέον, η επωνυμία μας στα αγγλικά PHAOS 8 μπορεί να παρουσιαστεί ως ακρωνύμιο του Philosophical Art Oriented Scheme, δηλαδή της κατεύθυνσης και της πρακτικής που υιοθετεί η ομάδα μας. 

βρειτε μασ:

Γράψτε μας στο welcome@phaos8.com